Ομάδα

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Kατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της Δημόσιας Υγείας προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της κλινικής ιατρικής έρευνας, της οργάνωσης εφαρμοσμένων προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας, ενώ παράλληλα προωθεί την εκπαίδευση σε θέματα δημόσιας υγείας και ιατρικής έρευνας ενθαρρύνοντας διεπιστημονικές και διακρατικές συνεργασίες και δημιουργώντας δίκτυα επαφών και συνεργασίας. Το ανθρώπινο δυναμικό του απαρτίζεται από επιστήμονες διαφόρων τομέων, όπως της υγείας, της δημόσιας υγείας, της στατιστικής, της διατροφολογίας, της τεχνολογίας τροφίμων, των οικονομικών και της κοινωνιολογίας. Το Ινστιτούτο Prolepsis σχεδιάζει και εκπονεί ερευνητικά, εφαρμοσμένα και εκπαιδευτικά προγράμματα, στους τομείς της προληπτικής ιατρικής, της επιδημιολογίας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας. Έως σήμερα έχει συμμετάσχει, ως συντονιστής ή εταίρος, σε περισσότερα από 55 προγράμματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα της ανάπτυξης του περιεχομένου και της ευρείας διάδοσης των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών. Οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: Δημιουργία και ευρεία διάχυση γενικού και ειδικών Εθνικών Διατροφικών Οδηγών «Ευ Δια...Τροφήν» με κωδικό ΜΙΣ 346818 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007 - 2013. Το πολυσχιδές έργο Εθνικών Διατροφικών Οδηγών επιμελήθηκε το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με πολυμελή ομάδα επιστημόνων και αφορά στον γενικό πληθυσμό των ενηλίκων, τις γυναίκες στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής τους (κύηση, γαλουχία, εμμηνόπαυση), τα παιδιά και τους εφήβους, καθώς και τους ηλικιωμένους. Στόχος των Οδηγών είναι να συνεισφέρουν στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στηριζόμενοι στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και αξιοποιώντας την ελληνική παραδοσιακή διατροφή. Την τρέχουσα περίοδο το Ινστιτούτο συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών των προγραμμάτων είναι και το καινοτόμο πρόγραμμα QuaAuthentic_GR.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, ΓΠΑ-ΕΤΔΑ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αποτελείται από 6 σχολές και 14 τμήματα. Το Άρθρο 1 του Εσωτερικού Κανονισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζει ότι: «Το ΓΠΑ παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας». Η ερευνητική ομάδα του ΓΠΑ η οποία συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο προέρχεται από δύο (2) Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΕΤΔΑ) το οποίο ανήκει στη Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής. Τα εργαστήρια αυτά είναι (1) το εργαστήριο Γενικής Χημείας και (2) το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. Το ΕΤΔΑ προσφέρει το επιστημονικό υπόβαθρο για την ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των τροφίμων. Παράλληλα, προάγει την υπάρχουσα γνώση στην Επιστήμη των Τροφίμων και στη Διατροφή του Ανθρώπου, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας του ΓΠΑ εστιάζονται στον χημικό χαρακτηρισμό παραδοσιακών προϊόντων και φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών (βότανα), στην εκτίμηση της αντιοξειδωτικής δράσης φυτικών προϊόντων, στην εκτίμηση της αυθεντικότητας των τροφίμων, στη γεωγραφική και βοτανική προέλευση τους, στη ζύμωση των προϊόντων ζωικής προέλευσης, την αλλοίωση και μικροβιακή ασφάλεια των τροφίμων, τις ήπιες μεθόδους συντήρησης, την εφαρμογή της ενεργού συσκευασίας, τη μικροβιολογία πρόρρησης την ποσοτική εκτίμηση του κινδύνου.

Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ

H ΕΡΓΑΝΑΛ, το παλαιότερο ιδιωτικό εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων με έτος ίδρυσης το 1925, προσφέρει μια πλήρη γκάμα αναλύσεων σε τρόφιμα, ποτά, συσκευασίες και περιβαλλοντικά δείγματα. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με διεθνή και εθνικά ερευνητικά και αναλυτικά εργαστήρια. Το 2015 συγχωνεύτηκε με την QACS δημιουργώντας το μεγαλύτερο ελληνικό εργαστήριο αναλύσεων.

Διαπιστευμένα κατά ISO 17025, τα εργαστήρια ΕΡΓΑΝΑΛ καλύπτουν το σύνολο των Μικροβιολογικών (βακτήρια -παθογόνα και μη παθογόνα-, ζύμες, μύκητες), Μοριακών (γενετικά τροποποιημένα -GMOs-) και Φυσικοχημικών παραμέτρων της κλασικής και ενόργανης χημικής ανάλυσης (επιμολυντές, μέταλλα, βιταμίνες, συντηρητικά, διαθρεπτικά και πρόσθετα συστατικά).

Στην εργαλειοθήκη της ΕΡΓΑΝΑΛ περιλαμβάνονται σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για τον έλεγχο της νοθείας και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των τροφίμων με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, παραγωγών και διακινητών τροφίμων.

Το σύστημα ποιότητας έχει επανειλημμένα αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις συνεργασίας , σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας πελατών. Στο εργαστήριο εφαρμόζεται πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου περιλαμβάνει ειδικότητες με αντικείμενο την χημεία, την μικροβιολογία και την διασφάλιση της ποιότητας. Η διεύθυνση υποστηρίζει την συνεχή εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, και εξασφαλίζει την απαιτούμενη υποδομή για την επιτυχή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΓΑΝΑΛ βρίσκονται στον Πειραιά και περιλαμβάνουν άρτια εξοπλισμένα μικροβιολογικά και χημικά εργαστήρια. Ο εξοπλισμός βρίσκεται σε πρόγραμμα συντήρησης και διακρίβωσης, ανανεώνεται και συμπληρώνεται συνεχώς ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες αναλυτικές ανάγκες. Παράλληλα, υποστηρίζεται και από την QACS, το 2ο εργαστήριο της ιδίας επιχείρησης, με ομοειδή και συμπληρωματικό σύγχρονο εξοπλισμό.

Πολιτική του εργαστηρίου είναι η ασφαλής, ακριβής, έγκαιρη και σε ανταγωνιστικό κόστος διεξαγωγή μικροβιολογικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων, με στόχο την παροχή προστιθέμενης αξίας στις ανάγκες των πελατών.

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ

Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το 1964, αρχικώς ως «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» όταν και εκπροσωπούσε κυρίως τις εξαγωγικές ελαιουργικές επιχειρήσεις. Με την σημερινή του μορφή, δομή και οργάνωση, αλλά κάτω από τον τίτλο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ», λειτούργησε από το έτος 1981. Το 1992 η επωνυμία άλλαξε σε «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως μέχρι σήμερα παραμένει.

Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική επαγγελματική οργάνωση. Είναι ο κλαδικός φορέας των επιχειρήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου και η Επαγγελματική Οργάνωση για την παρακολούθηση των θεσμών και μηχανισμών της Ε.Ε. σχετικά με την εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Οργάνωσης Αγοράς του προϊόντος.

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι Μέλος του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών), του ΠΣΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων), συνεργάζεται με το ΕΒΕΑ (Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) σε θέματα πληροφόρησης, εμπορίας κ.λ.π., με τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ, καθώς και με το ENTERPRISE GREECE (Ελληνική Εταιρεία Εξωτερικού Εμπορίου) σε θέματα προώθησης στις ξένες αγορές και ειδικότερα για την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου στις ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΙΑΠΩΝΙΑ.

Επίσης, συνεργάζεται με τους άλλους Επαγγελματικούς Οργανισμούς (ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΕΛ & ΣΠΕΛ) για την προώθηση κοινών στόχων, ειδικότερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής, εμπορίας & εξαγωγής ελαιολάδου και ως ιδρυτικό Μέλος της ΕΔΟΕ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου).

Παράλληλα, είναι επίσης Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπέζιες Ελιές, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της FEDOLIVE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Ελαιολάδου).

Τέλος:

• Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της βιομηχανίας ενώπιον όλων των αρχών - εθνικών και Ευρωπαϊκών (Ε.Ε.).
• Παρακολουθεί την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και εκδίδει οδηγίες προς τα Μέλη του, σχετικά με τα πρότυπα και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ενημερώνει και παρέχει βοήθεια στα Μέλη του σχετικά με ζητήματα προώθησης και νομοθεσίας, μέσω εκπαιδευμένου προσωπικού.
• Ορίζει επιτροπές εμπειρογνωμόνων και Συμβουλευτικές ομάδες σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.
• Λειτουργεί ως τράπεζα δεδομένων, για θέματα που σχετίζονται με την αγορά του ελαιολάδου (τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο).
• Συνδέεται με τα Γραφεία ΟΕΥ σε όλο τον κόσμο.
• Συμβάλλει στη συνολική προώθηση του Ελληνικού Ελαιολάδου στη διεθνή αγορά, σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο φορέα.
• Συμβάλει στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τις συγκεκριμένες ιδιότητες του ελαιολάδου, αναφορικά με την υγεία.