Ποιότητα τροφίμων

Η πρόσβαση των καταναλωτών σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα, αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Συγχρόνως, ο έλεγχος και η ανάδειξη της ποιότητας και της γνησιότητας των τροφίμων συνιστά αναγκαία συνθήκη για τη στήριξη των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων. Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχουν το ελαιόλαδο και το μέλι με υψηλή προστιθέμενη αξία για την διατροφή μας αλλά και την οικονομία της χώρας. Λόγω αυτού, το ελαιόλαδο και το μέλι βρίσκονται μεταξύ των προϊόντων που υπόκεινται συχνά – κυρίως για οικονομικούς λόγους – σε πρακτικές που υποβαθμίζουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά ή/και παραπλανούν τον καταναλωτή. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν την:

• Προσθήκη ή υποκατάσταση των προϊόντων αυτών τους με πρώτες ύλες φθηνότερης αξίας και υποδεέστερης ποιότητας.
• Σκόπιμη λανθασμένη επισήμανση στην ετικέτα ενός προϊόντος αναφορικά με τα συστατικά που περιέχονται σε αυτό, τον τρόπο παραγωγής του, την προέλευσή του, τις ιδιότητες που έχει κ.ά.