Χρησιμότητα και Αναγκαιότητα του Προγράμματος

Οι διατροφικές συνήθειες αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Αυτές εξαρτώνται από το φυσικό περιβάλλον και αντανακλούν την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής μας βοηθάει να παραμένουμε υγιείς τώρα, αλλά και στο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως το ελαιόλαδο και το μέλι, που παράγονται στη Μεσόγειο και ειδικά στην Ελλάδα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής αλλά και από τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας. Επομένως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο για την υγεία μας όσο και για την οικονομία της χώρας.

Ωστόσο, το ελαιόλαδο και το μέλι βρίσκονται μεταξύ των προϊόντων που νοθεύονται πιο συχνά, στη διεθνή και στην ελληνική αγορά. Σε επίσημη έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελαιόλαδο κατατάχθηκε 1ο στη σειρά τροφίμων τα οποία παρουσιάζουν τον υψηλότερο κίνδυνο νοθείας και το μέλι 6ο.

Αδιαμφισβήτητα, η πρόσβαση όλων σε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους εθνικών και διεθνών φορέων δημόσιας υγείας. Ειδικά για προϊόντα όπως το ελαιόλαδο και το μέλι, η ποιότητάς τους αξιολογείται με διάφορα κριτήρια. Ορισμένες φορές άλλοτε ορθώς και άλλοτε εσφαλμένα, η γεύση, το χρώμα, το άρωμα, ο τρόπος διακίνησης και συσκευασίας καθορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Συγχρόνως, η διασφάλιση διακίνησης προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας, χωρίς υποψία νοθείας και απάτης αποτελεί μία πρόκληση.

Είναι επομένως πολύ σημαντικό η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων σε θέματα που αφορούν τα προϊόντα αυτά. Από την άλλη μεριά, η ανεύρεση των κατάλληλων τρόπων ελέγχου της ποιότητας και γνησιότητας των προϊόντων αυτών και η ταυτοποίησή τους ως προς τη βοτανική και γεωγραφική τους προέλευσή είναι αναγκαία.