Σχετικά με το QuaAuthentic_GR

Το έργο «QuaAuthentic_GR - Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή» είναι ένα τριετές πρόγραμμα (25/07/2018-25/08/2021). Υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-05678).

Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, στη σύμπραξη μετέχουν το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ΕΡΓΑΝΑΛ και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιόλαδου ΣΕΒΙΤΕΛ.

Οι κύριοι άξονες του QuaAuthentic_GR είναι:

• Η ανάδειξη της ποιότητας των βασικών τύπων ελληνικού ελαιόλαδου και μελιού,
• η διασφάλιση της αυθεντικότητας και γνησιότητάς τους, καθώς και
• η προστασία των καταναλωτών από «νοθευμένα» ή χαμηλής ποιότητας προϊόντα

Το QuaAuthentic_GR αναπτύσσει:

• σύγχρονα καινοτόμα «εργαλεία», τα οποία αποσκοπούν στην ανάλυση των κύριων ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων διαφόρων τύπων ελαιόλαδου και μελιού ελληνικής προέλευσης. Μέσω αυτών των εργαλείων, εκτιμάται ότι θα μπορεί να ταυτοποιηθεί με μεγαλύτερη εγκυρότητα η γεωγραφική και η βοτανική προέλευση των προϊόντων αυτών.
• μία βιβλιοθήκη που θα συγκεντρώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιόλαδου και μελιού με στόχο την διαφοροποίησή τους σε επίπεδο βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης.
• εκπαιδευτικό πακέτο που θα απευθύνεται σε καταναλωτές αλλά και σε παραγωγούς ελαιόλαδου και μελιού με πληροφορίες σχετικά με θέματα ποιότητας και γνησιότητας αυτών των προϊόντων.

Το έργο είναι επομένως κοντά και στον καταναλωτή και τον παραγωγό. Παρέχει χρήσιμο υλικό σχετικά με πρακτικά θέματα ποιότητας και γνησιότητας του ελαιόλαδου και του μελιού, δίνοντας έμφαση στην επιλογή τοπικών προϊόντων από την ελληνική αγορά.